• 27
  • Σεπ
Foto

Η υγειονομική σημασία του νερού στις μονάδες αιμοκάθαρσης - τεχνητού νεφρού

 

Κάθε εβδομάδα οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση εκτίθενται σε περίπου 400 λίτρα νερού, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των υγρών αιμοδιάλυσης. Η μικροβιολογική και χημική ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται στις μονάδες τεχνητού νεφρού (ΜΤΝ), επομένως, πρέπει να είναι απολύτως άρτια από υγειονομικής άποψης. Ο εργαστηριακός έλεγχος του νερού στις ΜΤΝ μπορεί να προβλέψει τους μικροβιολογικούς και χημικούς κινδύνους και να προλάβει τις κλινικές εκδηλώσεις (π.χ. λοιμώξεις, φλεγμονώδεις και τοξικολογικές αντιδράσεις) που σχετίζονται με την καθαρότητα των υγρών αιμοδιάλυσης. Στην παρούσα ανασκόπηση περιγράφεται η σημασία του νερού στις ΜΤΝ, αναλύονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη διασφάλιση της ποιότητας και αναδεικνύεται ο ενεργός ρόλος της εργαστηριακής επιτήρησης στην πρόληψη των εν λόγω κινδύνων.

 

Πηγή : www.inhealthcare.gr